Społeczny monitoring konfliktu interesów

QUIZ

URZĘDNICZE DYLEMATY

10 pytań o to, jak radzić sobie z konfliktem interesów

Zespół programu Odpowiedzialne Państwo Fundacji im. Stefana Batorego, w ramach działań podejmowanych w projekcie Społeczny monitoring konfliktu interesów, przygotował dla Państwa test sprawdzający znajomość zasad etyki urzędniczej i przepisów prawa regulujących problem konfliktu interesów w administracji publicznej.

W teście zaprezentowanych zostało 10 przykładowych sytuacji, które mogą prowadzić do sprzeczności między obowiązkami służbowymi a indywidualnym interesem urzędnika. W trosce o różnorodność poruszanych problemów, test podzielony został na 10 obszarów tematycznych szczególnie sprzyjających powstawaniu konfliktu interesów. Przedstawione sytuacje obrazują dylematy urzędników zarówno szczebla samorządowego, jak i rządowego.

Po wyborze sytuacji i zapoznaniu się z nią zostaną Państwo poproszeni o wskazanie możliwie najwłaściwszego wariantu odpowiedzi spośród trzech podanych. Po wybraniu jednego z wariantów wyświetlą się wyjaśnienia do podanej odpowiedzi oraz krótki instruktaż, wskazujący poprawny sposób postępowania w przedstawionej sytuacji.

W trakcie rozwiązywania quizu Państwa postęp będzie automatycznie zapisywany.
Mogą Państwo wrócić na tę stronę później i kontynuować wypełnianie quizu *.

* na tym samym komputerze lub urządzeniu mobilnym i korzystając z tej samej przeglądarki

Mamy nadzieję, że test okaże się pomocny i pobudzający do dyskusji na temat konfliktu interesów w administracji publicznej nie tylko dla urzędników, ale także szerokiego kręgu osób zainteresowanych dylematami służby państwu.

Quiz powstał w okresie kwiecień–maj 2015 r. Z autorami testu można kontaktować się poprzez adres e-mail: op@batory.org.pl.
Uwagi do quizu prosimy wysyłać przy pomocy okienka znajdującego się u dołu strony.

Zespół Fundacji im. Stefana Batorego

Projekt Społeczny monitoring konfliktu interesów
jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Przed przystąpieniem do rozwiązania testu chcielibyśmy prosić Pana/Panią o udzielenie kilku podstawowych informacji o sobie, aby dowiedzieć się więcej na temat profilu zawodowego osób, które zdecydowały się rozwiązać nasz test, oraz przeanalizować odpowiedzi z perspektywy podstawowych cech socjodemograficznych. Dane pozwolą nam poznać odbiorców quizu i lepiej przygotować dalsze działania edukacyjne. Informacje, których nam Państwo udzielą, posłużą wyłącznie do opracowań zbiorczych.

Nie gromadzimy żadnych danych osobowych umożliwiających identyfikację użytkowników testu. Rozwiązywanie testu odbywa się w sposób gwarantujący anonimowość.

Wypełnij formularz

Dziękujemy za wypełnienie!

W jakiej instytucji pracuje Pan/i obecnie?

Do jakiej grupy stanowisk należy Pani/ Pana stanowisko pracy?

Czy jest Pan/i urzędnikiem służby cywilnej?

Proszę określić swój staż pracy jako urzędnika administracji publicznej

(wpisz liczbę przepracowanych lat)

Uwagi do quizu

Dziękujemy za opinie!

Wybierz jedną z poniższych odpowiedzi

Wybrałeś:

zachowanie

Pytania do dyskusji:

autor:

Nie rozwiązałeś jeszcze całego testu.

Dziękujemy za rozwiązanie testu. Twój wynik to:

?/10

poprawnych odpowiedzi.

Jeżeli chciałbyś poszerzyć swoją wiedzę na temat konfliktu interesów w administracji publicznej, zapraszamy do zapoznania się z wydawnictwami Programu Odpowiedzialne Państwo Fundacji im. Stefana Batorego na ten temat.

Mapa – jak odnaleźć się w sytuacji konfliktu interesów pracując w administracji publicznej?

Raport Konflikt interesów w administracji rządowej – prawo, praktyka, postawy urzędników

Policy brief o konflikcie interesów

Więcej na temat projektu „Społeczny monitoring konfliktu interesów”

Polecane strony dedykowane przeciwdziałaniu korupcji i konfliktowi interesów:
antykorupcja.gov.pl
okonakorupcje.pl

Projekt Społeczny monitoring konfliktu interesów
jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Dagmir Długosz - urzędnik służby cywilnej, politolog, absolwent KSAP, doktorant na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, koordynator bloku Prawo i Administracja w KSAP. Specjalizuje się w zagadnieniach administracji publicznej, dialogu społecznego i polityki społecznej. Od 1995 r. pracuje w administracji rządowej, pełnił m.in. funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz dyrektora Departamentu Służby Cywilnej kancelarii Prezesa RM.

Grzegorz Wiaderek - prawnik. Członek zarządu i współzałożyciel INPRIS - Instytutu Prawa i Społeczeństwa. W latach 1999-2011 koordynator Programu Prawnego Fundacji Batorego. Przewodniczący Rady Społecznej przy Ministrze Sprawiedliwości ds. Wdrażania Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości. Był przewodniczącym Rady Ekspertów Programu „Obywatel i Prawo”, członkiem Zespołu Sterującego ds. Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz członkiem Krajowego Komitetu przy Ministrze Edukacji Narodowej ds. Europejskiego Roku Edukacji Obywatelskiej. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, bankowego, prawa dotyczącego organizacji pozarządowych oraz problematyki dotacji z UE.

projekt: PracowniaGrafiki.pl   wykonanie: ComputavIT
zachowanie

Przed przystąpieniem do quizu prosimy wypełnić metryczkę.